‘Be like a tree, and let the dead leaves drop.’ (Rumi)

Vrij vertaald: ‘Wees als een boom en laat gaan wat niet meer nodig is’. Een prachtige metafoor en een wijsheid die mij als mindfulnesstrainer en natuurliefhebber aanspreekt.
En wat deze specifieke boom bij mij in de buurt ook uitstraalt is: neem je eigen ruimte in, laat je zien zoals je bent. Temidden van de andere bomen, grassen en heide. Met je schoonheid en je butsen, de volle delen en de kale stukken. Sta stevig, gegrond en je wordt gezien.

Wees als een boom.
Dit is een houding die we in de mindfulnesstraining leren: stevig zitten, liggen of staan, je ruimte innemen in contact met je omgeving. Gegrond. En terwijl het om je heen waait, er allemaal wezens langs je, onder je en op je vliegen en kruipen, blijf je kalm en verdraag je wat is. Met het besef dat het voorbij gaat. Alles komt en gaat ook weer. Nieuw blad, nieuwe takken, en na verloop van tijd laat je dan gaan wat niet meer nodig is.

Gelukkig kunnen wij als mens in beweging komen, van plaats veranderen en nieuwe werelden ontdekken. Wees als een boom, voed je en ontwikkel je, deel en ontvang, en laat gaan wat niet meer nodig is. Je houding wordt veerkrachtiger, je voelt je tevredener.